недеља, јануар 18, 2015

Konverzija u UTF-8

Recimo da imamo tekstualnu datoteku sa našim slovima po Vindouzovom (zastarelom) kodnom rasporedu CP1250 i želimo da je konvertujemo u UTF-8 kodni raspored. Čest slučaj kada su u pitanju titlovi koje smo skinuli sa sajta titlovi.com . Pod Linuksom možemo iz komandne linije da izvršimo konverziju programom iconv:

iconv -f WINDOWS-1250 -t UTF-8 < input.txt > output.txt

Ukoliko niste ljubitelj komandne linije, možete koristiti neki tekst editor koji ima mogućnost promene kodnog rasporeda: učitate originalni tekst, podesite kodni raspored tako da se naša slova vide kako treba, kopirate tekst, otvorite novi (prazan) dokument, postavite kodni raspored na UTF-8, upastujete kopirani tekst i sačuvate novi dokument. Ovo radi pod Linuksom, verujem da radi i pod Vindouzom u odgovarajućem programu. Pod Vindouzom možete koristiti i minijaturni besplatni portabilni namenski program UTF-8 Converter koji će umesto vas sve odraditi kako treba ali koji na žalost ne podržava drag and drop.

Ne gasi mi ekran

Kako u KDE-u privremeno sprečiti pokretanje čuvara ekrana odnosno gašenje monitora:

while /bin/true; do qdbus org.freedesktop.ScreenSaver /ScreenSaver SimulateUserActivity > /dev/null; sleep 1m; done

Program se vrti u beskonačnoj petlji i na svaki minut simulira korisničku aktivnost sve dok ne pritisnete Ctrl+C. Korisno ako gledate duge klipove u brauzeru ili fillmove u programu Popcorn Time :-) Ako znamo da film neće trajati više od 120 minuta onda možemo da iskoristimo ovakvo nešto:

for i in {1..120}; do qdbus org.freedesktop.ScreenSaver /ScreenSaver SimulateUserActivity > /dev/null; sleep 1m; done