субота, април 24, 2010

Google i CAPTCHA

Pre izvesnog vremena Google je pokrenuo inicijativu skeniranja starih časopisa i knjiga. Kako je dokumente koje treba skenirati već nagrizao zub vremena te računari imaju problem da prepoznaju sve odštampane reči, Google je rešio da iskoristi CAPTCHA sistem i jednim udarcem ubije dve muve: prvo, CAPTCHA pomaže oko prevencije spama i prevara na Internetu a pod broj dva, u isti taj CAPTCHA će se korisnicima Interneta prikazivati reči koje mašine nisu uspele da prepoznaju pa će se tako poboljšati i kvalitet skeniranih dokumenata. No, samim tim što mašina nije uspela da prepozna reč kako treba, CAPTCHA sistem neće biti 100% precizan pa nemojte da se čudite ako neki skenirani dokument koji dolazi od Google nije baš najjasniji...