петак, јул 15, 2011

Pronađi i zameni

Komandom

sed -i.bak '{:q;N;s/\n/,/g;t q}' ./list.txt

možemo na veoma jednostavan i brz način da datoteku sa vrednostima koje su ispisane jedna ispod druge pretvorimo u datoteku sa vrednostima koje su razdvojene zarezima