субота, децембар 10, 2011

PHP tail

Dva načina realizacije Linux komande tail iz PHP-a. Prvi sa adrese stackoverflow.com/a/1102346 predstavlja jednostavnu funkciju koja se vrti u beskonačnoj petlji, a drugi sa adrese code.google.com/p/php-tail/ se zasniva na ajax-u.

недеља, децембар 04, 2011

ssh i prekid veze

Ukoliko se često dešava da se prekine ssh konekcija sa serverom usled neaktivnosti, potrebno je dodati sledeću liniju

ServerAliveInterval 120

u datoteku ssh_config. Ovim kažemo ssh klijentu da na svakih 120 sekundi šalje TCP pakete bez nekog posebnog značaja serveru, samo da bi održavao vezu aktivnom.