уторак, јун 21, 2011

Masovna konverzija

Ako želimo čitav direktorijum mp3 datoteka da konvertujemo u amr format, možemo da napravimo bash skript poput ovog koji će to da odradi umesto nas:

#!/bin/bash

SAVEIFS=$IFS
IFS=$(echo -en "\n\b")
for originFile in *
do
      originName=$(echo $originFile|awk '{sub(".mp3","");print}');
      newFile=$originName".amr"
      echo $newFile;
      echo "Converting $originFile to $newFile";
      c=$(ffmpeg -i $originFile -ab 12.2k -ar 8k -ac 1 $newFile);
done
IFS=$SAVEIFS

недеља, јун 19, 2011

Konzola za Windows

Ako ste primorani da pod Windowsom koristite komandni prompt (cmd.exe) a smatrate ga isuviše nepraktičnim, dajte šansu programu pod nazivom Console i nećete se prevariti. Console izgledom i funkcionalnošću više podseća na Linux terminal i veoma je podesiv kako po pitanju izgleda tako i po funkcionalnosti. Adresa za preuzimanje je sourceforge.net/projects/console/ a program je besplatan.


Hoću da snimim radnju

Ukoliko ste ikada poželeli da snimite kako obavljate neku radnju na računaru ili kako prelazite nivo omiljene igre, onda je program pod nazivom E.M. Free Game Capture prava stvar za vas. Program je veoma jednostavan za korišćenje i pomoću njega možete snimiti ceo ekran, jedan prozor ili pak možete definisati pravougaonu oblast koju želite da ovekovečite a snimanje se može pokrenuti i zaustaviti mišem ili pomoću prečica sa tastature. Podržan je veliki broj video formata za snimanje poput flv, avi i mpeg kao i svi popularni kodeci tipa XviD i H.264. Povrh svega ovoga program je besplatan.


Ukoliko pak želite samo da uhvatite statični snimak ekrana (sliku bre), pogledajte šta ima da ponudi Greenshot.