субота, април 23, 2011

Jednostavna sinhronizacija

Ukoliko želimo da na jednostavan način sinhronizujemo sadržaj između udaljenog i lokalnog direktorijuma, koristićemo program rsync. U svom osnovnom obliku:

rsync -avz -e "ssh -p 2233" user@host.com:/home/user /home/user/backup

program će se preko sigurnosnog protokola povezati na port 2233 servera koji se nalazi na adresi host.com pod korisničkim imenom user. Sve što se nalazi u udaljenom direktorijumu /home/user biće iskopirano u lokalni direktorijum /home/user/backup. Ukoliko želimo da iz sinhronizacije isključimo neki direktorijum, koristićemo exclude. Tako na primer, ukoliko ne želimo da kopiramo sadržaj direktorijuma /home/user/http_logs, dodaćemo

--exclude 'http_logs'

kao parametar pozivu programa.