субота, март 31, 2012

Virtuelna grafička sesija

I vrapci znaju da pod Linuxom možemo koristiti virtuelne radne površine a još jedna interesantna stvar su virtuelne grafičke sesije. Komandom

xinit /usr/bin/armagetronad $* -- :1

pokrećemo igru armagetronad u zasebnoj grafičkoj sesiji. Sada se pritiskom na Ctrl+Alt+F7 vraćamo na desktop a sa Ctrl+Alt+F8 smo ponovo u igri. Postoji više razloga zbog kojeg želimo ovo ponašanje:

  1. pošto drugi grafički server vrti samo igru a prvi sve aktivne programe u pozadini, performanse bi trebalo da su bolje
  2. lakše je skočiti iz sesije u sesiju nego raditi Alt+Tab kada želite da na trenutak izađete iz igre i pristupite nekom od aktivnih programa
  3. ukoliko se igra blokira, pritiskom na Ctrl+Alt+Backspace prekidamo sesiju a samim tim i sve programe u njoj
Inače, ako kombinacija Ctrl+Alt+Backspace ne radi, potrebno je u datoteci /etc/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf dodati sledeće linije:

Section "InputClass"
Identifier "Keyboard Defaults"
MatchIsKeyboard "yes"
Option "XkbOptions" "terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
 

Нема коментара:

Постави коментар